.:: M. Zahid Gürbüz Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz ::.

M. Zahid Gürbüz | Araştırma Görevlisi | Bilgisayar Mühendisliği | Doğuş Üniversitesi

Bilgi

Yazılar

Arama Kurtarma Faaliyetleri

Arama Kurtarma Teşkilatı

Afet meydana geldiğinde acil olarak yürütülecek en önemli faaliyetlerin başında haberleşme, ulaşım, Arama Kurtarma faaliyetleri ile sağlık hizmetleri gelir.

Kurtarılmaya ihtiyaç duyan insanların zamanla sınırlı bir yaşam savaşı vermeleri söz konusudur. Bu nedenle, Arama Kurtarma faaliyetleri; zamanla yarışılarak verilecek, çağın teknolojik gelişmelerine paralel modern araç, gereç ve malzemelerle donatılmış, iyi eğitilmiş profesyonel Arama Kurtarma ekipleriyle planlı ve koordineli yürütülecek bir hizmettir.

Türkiye'de afetlerde Arama Kurtarma hizmetleri; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekipleri, İtfaiye, diğer resmi ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının Arama Kurtarma ekiplerince müştereken yürütülmektedir. İhtiyaç duyulduğunda TSK'nın Arama Kurtarma ekipleri de Arama Kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.

Bakanlığımızca 1999 Marmara ve Düzce Depremleri sonrasında Sivil Savunma Teşkilatında yeniden yapılanmaya gidilmiş ve 7126 sayılı "Sivil Savunma Kanunu"nda yapılan değişiklikle 11 ilimizde (Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van) bölge esasına göre asgari 120 personelden oluşan Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri, 70 ilimizde Sivil Savunma İl Müdürlükleri bünyesinde ilin afet riski, nüfusu ve sanayi tesislerinin yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınarak 10, 20 ve 30'ar personelden oluşan Arama Kurtarma ekipleri kurulmuştur.

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekiplerinin görevleri "Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"te; savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yerine getirmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek, ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek ve Valilikçe verilen diğer görevleri yapmak şeklinde belirlenmiştir.

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekipleri başta afetler olmak üzere trafik kazaları, sanayi kazaları, gölde, nehirde, barajda boğulmalar, arazide kaybolmalar, mahsur kalmalar gibi pek çok olayda da yerel Arama Kurtarma birimleri ile birlikte görev yapmaktadırlar.

Bu birlik ve ekiplerde teknik ve meslek okul mezunu (inşaat, motor, elektrik/elektronik, ağaç işleri, metal işleri vb.) Arama Kurtarma teknisyenleri ile doktor, sağlık memuru, psikolog, veteriner, sosyal çalışmacı gibi nitelikli personel görev yapmaktadır.

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri afet bölgesinde afet yöneticilerine yük olmadan tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak şekilde donatılmışlardır.

Deprem, sel-su baskını, heyelan, yangın gibi afetlerde vatandaşlarımızın müracaatına gerek kalmadan Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekiplerimiz olayın haber alınmasını müteakip derhal olay bölgesine intikal ederek Arama Kurtarma çalışmalarını yapmaktadırlar. Ancak, boğulma, çığ, kayıp, mahsur kalma, göçük gibi münferit olaylarda vatandaşlarımızın Arama Kurtarma hizmetinden yararlanabilmeleri için bağlı oldukları Kaymakamlık veya Valiliğe müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eklenme Tarihi:11.06.2010
Okunma Sayısı:1540 kişi
Operation must use an updateable query.